PLEASE HELP BEN Demand Demi and Nirvana s release immediatly please people,

Demand Demi and Nirvana s release immediatly please people,

RING AND ASK WHO PLACED DEMI AND NIRVANA VAN DEN BRINK INTO VOLUNTARY CARE !
DEMAND THEIR IMMEDIAT RELEASE NOW PLEASE PEOPLE,
THANKS BEN / LEONIE.

Ring the numbers in the image and ask for the release of Demi and Nirvana van den Brink,ask them what Demi and Nirvana are doing in a voluntary taken into care project.

 

LEONIE MINKEMA,did not agree to take Demi and Nirvana into voluntary care!!!

Leonie Minkema s (de moeder) eigen schrijven en aantekeningen,

 

BEN VAN DEN BRINK,did not agree to take Demi and Nirvana into voluntary care!!! 

THIS IS A DUTCH POLICE KIDNAP OF DEMI AND NIRVANA VAN DEN BRINK, INTERPOL / EUROPOL / FBI / MET POLICE U.K ,FREE OUR DAUGHTERS IMMEDIATLY PLEASE,OR CONTACT THIS DUTCH FILTH POLICE TO RELEASE THEM TO US NOW !!!!

THERE ARE NO VALID TAKEN INTO CARE ORDERS OR WHAT SO EVER IN FORCE,WE SHOULD BE ABLE TO GO AND PICK OUR DAUGHTERS DEMI AND NIRVANA UP TO BRING THEM HOME!

OF COURSE WE WANT EACH MEMBER OF THE HORRIFIC ABUSE RING IN MEERZICHT ZOETERMEER ARRESTED AND CONVICTED FOR YEARS OF HORRIFIC CHILD / BABY ABUSE.
IF NO POLICE FORCE IN EUROPE STOPS THIS HORRIFIC ABUSE AND KIDNAP OF OUR DAUGHTERS,THEN THERE IS NO JUSTICE ,NO PROTECTION FOR YOUNG CHILDREN ,NO CHILDRENS RIGHTS,NO HUMAN RIGHTS.

THAT THEN BEING THE CASE,AND WE ARE BACK IN THE WILD WEST DAYS ,WHEN THE LAW HAD TO BE TAKEN INTO YOUR OWN HANDS,THIS IS PAIN ,HORROR AND TORTURE FOR OUR YOUNG DAUGHTERS DEMI AND NIRVANA.THIS MUST BE ENDED NOW FOR THEM!!!   

 

 
AMBULANTE SPOEDHULP,

VOLUNTARY CARE HELP,

DIRTY VILE CORRUPT HORROR DUTCH POLICE.

 
RING THESE NUMBERS AND ASK ,WHO PLACED DEMI AND NIRVANA VAN DEN BRINK INTO A VOLUNTARY CARE PROJECT,
THE PARENTS LEONIE MINKEMA / BEN VAN DEN BRINK DID CERTAINY NOT AGREE WITH ANY SUCH VOLUNTARY TAKEN INTO CARE PROJECT,THEREFOR THIS BEING A PUUR KIDNAPPING AND WE THE PARENTS OF DEMI AND NIRVANA WANT TO SEE PEOPLE CONVICTED OR.
035-6240541,
088-777 8000,
088-124 0000,
023-571 2095,
O35-621 5250,
  
24 HOURS A DAY ,PUT THE HEAT ON THE DUTCH POLICE KIDNAPPING OF DEMI AND NIRVANA VAN DEN BRINK,
 

These dirty vile Dutch police officers who kidnap and abuse children,are now totally exposed and have just being exposed further by childrens home worker.

 

This is what these Dutch shit police did ,to cover-up horrific satanic abuse,they set me up illegaly so i spent 6 months on remand in prison.During this time they falsely took Demi and Nirvana into care with complete fake dossier.

What we did not know,they placed my partner Leonie Minkema (the mum)into a fake Huiselijk geweld traject.

Womans safe house project,then making things seem that she and i were at war,and she needed protection.

Lies and total Bullshit,thats the reason the corrupt pieces of filth kept me on remand for 6 months illegaly.

Then saying it was a volentary taking into care case of Demi and Nirvana,all three locations were Demi and Nirvana were placed was on a voluntary basis.

 

DE TERP,part of the OCK het Spalier childrens home in Zandvoort,AMBULANT / VOLUNTARY.

 

DE ORANJEHOF,Salvation Army in Huizen,Onderwei 56 / 58 ,1273 TC .AMBULANT / VOLUNTARY.

Part of the OC Trompendaal ,Salvation Army in Hilversum.AMBULANT / VOLUNTARY.  

 

Then in the Meerzicht Zoetermeer abuse ring which is run by ex Dutch nonce detective and Church Diacon.Hazewater 18 / 20 ,2715 AW ,Zoetermeer. AMBULANT / VOLUNTARY.  

 

  

 

Een smerig misbruik circuit verstopt onder EEN POLITIE BLIJF VAN MIJN LIJF HUIS !!!

04-09-2014 02:09
 
Ambulant of Vrijwillig U.H.P en Leonie Minkema (de moeder) stiekem door de politie in een traject van een slachtoffer van huiselijk geweld geplaatst
 
•Stichting Wende, MEP/LEC (multietnische politie eenheid/landelijk expertise centrum eergerelateerd geweld), Stichting PerspeKtief en het Openbaar Ministerie zijn in 2007 een samenwerkingsverband aan Afdeling Advies en  intake 2008 2007 Aanmelding betreffende een 1226 1036 vraag om een opname Info en advies 413 323
 
 
Geen geldige machtigingen uit huis plaatsing,
 
Geen geldige indicatie besluiten,
 
Ontvoerd in een illegale schijn uit huis plaatsing door Politie / RvdK / Jeugdbeschermers gedaan om Satanisch gruwel
misbruik in de doofpot te houden waarover wij aan de bel poogden te trekken. 
 
Ambulant of Vrijwillig U.H.P en Leonie Minkema (de moeder) stiekem door de politie in een traject van een slachtoffer van huiselijk geweld geplaatst
Bureau Advies en Intake zorgt ook voor opvang buiten de regio Eind 2008 is landelijk afgesproken dat ieder landsdeel verantwoordelijk is voor plaatsing van haar cliënten, ook als zij niet geplaatst kunnen worden in de eigen regio (voor Wende is dat Haaglanden en Midden-Holland). Bureau Advies en Intake heeft haar werkwijze hierop aangepast. ASHG is coördinatiepunt in de aanpak van huiselijk geweld Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld heeft haar taken uitgebreid. Het team coördineert de hulptrajecten voor gezinsleden die door de politie zijn doorverwezen naar het steunpunt. Opvang in veilige, ruime, moderne appartementen In 2008 is een locatie gevonden die voldoet aan de huidige eisen die we stellen aan privacy, veiligheid en comfort. Na een ingrijpende verbouwing zal de nieuwe locatie in 2012 in gebruik worden genomen voor een deel van alle opvang en ambulante afdelingen.
 
 
Vrouwenopvang de Terp verhuisd naar moderne, ruime locatie Opvanghuis de Terp voldeed niet meer aan de huidige eisen die we stellen aan opvanghuizen. De Terp is verhuisd naar een moderne, ruime locatie, waar cliënten behalve prachtige voorzieningen ook meer privacy hebben.
 
DE TERP PRECIES DEZELFDE NAAM ALS WAAR DEMI EN NIRVANA GEPLAATST WERDEN OP 24 SEPT 2009 IN ZANDVOORT, ONDERDEEL VAN HET OCK HET SPALIER  IN ZANDVOORT !!!
 
Contacten omtrent een eerdere 2826 2608 melding, inkomende telefoon Contacten omtrent een eerdere 4381 1614 melding, uitgaande telefoon Totaal 8846 5581 Intakegesprekken 159 (6) 182 (gesprek voor plaatsing in een
voorziening van Stichting Wende of een andere instelling in de regio) (waarvan de intakes in het weekend tussen haakjes) Face-to-Face info en advies 70 72 gesprekken Totaal is het aantal telefonische contacten dat de afdeling heeft nog hoger: telefooncontacten voor spreekuur huiselijk geweld zijn hier niet bij opgeteld.
 
De Seksueel geweld lijn is dit jaar 13 keer gebeld. gegaan om eergerelateerd geweld doeltreffend aan te pakken.
 
•De organisaties die regionaal samenwerken met Stichting Wende zijn de ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld, te weten gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, regiopolitie Haaglanden, Openbaar Ministerie, Daderhulpverlening De Waag, Algemeen Maatschappelijk Werk Instellingen binnen Den Haag, AMW Florence, AMW Kwadraad, Parnassia (GGZ volwassenen/ouderen), De Jutters (GGZ-jeugd), Raad voor de Kinderbescherming Haaglanden, Bureau Jeugdzorg Haaglanden (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en MEE.
 
•In 2008 werkte Stichting Wende samen met Stichting Hulpverlening & Ondersteuning Prostituees (SHOP), gemeente Den Haag, Stichting PerspeKtief, zedenpolitie en CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel) in een netwerk voor de aanpak van mensenhandel in Haaglanden.
 
•Sinds 2008 bestaat er een samenwerkingsverband met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde ziekenhuis) en het AMK. Bij een vermoeden van partnermishandeling wordt verwezen naar Bureau Advies en Intake van Stichting Wende.
 
 
DRIE VROUWENOPVANG LOCATIES,
BLIJF, TERP EN ZOETERMEER,
WAAR DE POLITIE TOTAAL ILLEGAAL SLACHTOFFERS VAN RITUEEL MISBRUIK 
NA TOE BRENGT ALS DIE OVER HET GRUWEL RITUEEL MISBRUIK BEGINNEN TE
PRATEN OF VERTELLEN !!!!   
 
 
 
 
 

Lees meer: http://citiziens-arrests-in-holland.webnode.com/news/een-smerig-misbruik-circuit-verstopt-onder-een-politie-blijf-van-mijn-lijf-huis-/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *