NONCE WARS HOLLAND

Interpol / FBI ,this bangs corruption to rights ,Handel now !

Caught on camera Dutch corruption team

 

 

(Ben) van den Brink tegen de Staat Der Nederlanden ,in een totaal corrupt schijn kort geding zitting in de rechtbank Alkmaar (Noord-Holland) op 21 jan 2014.

 
 

Update: Vonnis op 30 januari:
30012014_vonnis_vdbrink_staat
Dinsdag 21 januari was ik present bij het nep kort geding, samen met een paar vertrouwde mensen van Ben.
Een dag voor de zitting ontving Ben aanklachten over zaken van jaren geleden, die er ineens bij werden gehaald.
Ben is er zelf niet heen gegaan, omdat hij geen oproep van de rechtbank Alkmaar heeft ontvangen.
Hij vertrouwde de zaak niet en wilde niet het risico lopen om weer in gijzeling te worden genomen.
De zitting werd geopend met de woorden: Van den Brink tegen de Staat der Nederlanden.
Voor de goede orde werden strafzaken van 2008 opgesomd.
In de rechtszaal waren aanwezig: De aanklager Fetter: hoofdinspecteur van Inspectie Jeugdzorg, de advocaat S.M.Kingma, de rechter en de griffier.
(DEZE FETTER DEED OOK EEN VALSE SCHIJN AANGIFTE TEGEN BEN VAN DEN BRINK,OPVALLEND OP PRECIES DEZELFDE TIJDSTIP ALS KEES REEDIJK)

Opvallend: De aanklager sprak de rechter aan als De President. Zijn naam werd niet bekend gemaakt, terwijl dat normaal altijd het geval is.
Strategisch werden de uitlatingen van Ben over de ontvoering en het misbruik van zijn dochters, ‘wanen’ genoemd. Ook hier probeerde men Ben te psychiatriseren.
Naar mijn weet bestaat er geen psychiatrisch rapport of een diagnose van Ben.
Het ging over ‘beschuldigingen en bedreigingen’ naar Inspectie Jeugdzorg, in het bijzonder naar Kees Reedijk, een topambtenaar van Inspectie Jeugdzorg.
(KEES REEDIJK DEED OOK EEN VALSE SCHIJN AANGIFTE TEGEN BEN VAN DEN BRINK)

Het schrijven van Ben zou de goede naam van instanties schaden en invloed hebben op de betreffende medewerkers. Zij voelen zich niet veilig.
Dat kan ik me ergens voorstellen, maar wat als Ben Van den Brink het bij het rechte eind heeft? Hij heeft al veel bewijzen getoond. Zijn dochters bevinden zich in een wanhopige en mogelijk levensbedreigende situatie.
Het probleem is dat beeldmateriaal van kindermisbruik, verboden is om te bezitten. Toon je deze, dan loop je de kans om gevangen gezet te worden. De misbruikers gaan vrijuit.
Er werd ook een brief voorgelezen, die Ben aan Kees Reedijk gericht had.
Jij bent de enige reden dat mijn lieve dames nog in dit gore, onreine misbruikcircuit zitten en pijn lijden‘.
Er was een verslaggever van de Noord Hollandse Courant bij.
Zoals verwacht, poogde hij Ben de grond in te schrijven, met een sensatieverhaal.
Hij stalkt medewerkers, zoekt privé-informatie van ze op en zet die online. Inclusief verdachtmakingen en grove dreigementen, gelardeerd met veel hoofdletters en uitroeptekens. ,,Ik ga het niet onder stoelen of banken verstoppen dat ik ook de hulp van Hells Angels heb verzocht.” En, tegen een individuele medewerker: ,,Jij bent uitgewerkt bij de inspectie, stuk vuil. Ik hoop dat je uren ligt met ongekende pijn in je flikker die je dik verdiend hebt.”
Zelf ben ik die bedreigingen nergens tegengekomen, ook niet in de oproep van advocaat S.M.Kingsma.

Wel vaker is er karaktermoord op een klokkenluider gepleegd door de gecontroleerde media.
Over de ontvoering en het misbruik van zijn dochters staat er niets, evenals de pogingen van Ben en Leonie om op een nettere manier hun rechten te halen. Ook geen woord over politie die meerdere aangiften geweigerd heeft, ook al hadden de ouders bewijzen.
Dat Ben niet eens een officiële oproep van het kort geding ontvangen heeft, lees ik ook nergens terug.
‘Mensen die Ben verdachtmakingen lezen, kunnen niet beoordelen wat daar van waar is’, was nog een argument.
Er werden zaken bijgehaald die niets met Ben Van den Brink te maken hadden. Het ging meer om beeldvorming dan om waarheidsvinding. In Engeland beschuldigde iemand zijn buurman van het misbruiken van kinderen en postte dit ook op Internet. Een van de lezers nam het recht in eigen hand en schoot de man dood. Achteraf bleek het te gaan over een burenruzie, over vernielingen in de tuin.
Ook de aanslag op het Koningshuis werd erbij gehaald. De man die met een auto op mensen inreed, is om het leven gekomen. Een naamgenoot ontving nog een tijd bedreigingen en beledigingen, terwijl het bekend was dat de dader het leven had gelaten.
Ben Van den Brink zou een klasgenootje van Nirvana bedreigd hebben. Die jongen (12 jaar) heeft Demi bij de keel gegrepen en haar geslagen. Het meisje kwam overstuur uit school. Ze had ook een rode striem in haar nek.
Ben sprak de jongen aan.“Hé, rooie rat, waarom heb je Demi gepakt? Je doet haar nooit meer pijn, anders ga ik naar je vader.”
Of zoiets.De jongen schrok en zei sorry. Misschien moest die jongen Demi slaan, om een reactie uit te lokken. Hier denkt Leonie aan. Kinderen worden ingezet bij conflicten tussen volwassenen.(Dit was in 2009)
In de zitting werd dit verhaal helemaal verdraaid. Ben zou de vader van die jongen bedreigd hebben.
De hele schertsvertoning duurde bij elkaar nog geen kwartier.
De enige concrete eis was dat Ben zou stoppen met de ‘beschuldigingen en bedreigingen’.
Dat vond Ben, die we na afloop spraken, een heel goed teken.
 

www.stopritueelmisbruik.blogspot.nl/2014/01/klokkenluider-satanisch-ritueel.html
Foto: Links achter met de rode sjaal moet advocaat S.M.Kingma zijn, rechts achter moet Fetter van de inspectie jeugdzorg zijn


Verslag van andere ooggetuige:

Als belangstellenden hebben wij het kort geding dat de staat der Nederlanden (lees inspectie jeugdzorg) had aangespannen tegen Ben van den Brink bijgewoond bij de rechtbank Alkmaar op 21 januari 2014.
De staat der Nederlanden was met vier man paraat. De advocaat (3), een hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg, een jurist van de inspectie. Plus nog een persoon waar van wij de functie niet heb onthouden.
Als wij het goed hebben was er ook een rechtbankverslaggever aanwezig van een Noord Hollandse Courant. Het zal ons benieuwen wat deze Courant te melden heeft over deze zaak. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een klokkenluider(s) volledig de grond in geschreven worden door deze courant.
Als onderdeel van een landelijk concern, dat veelal een belangrijke rol speelt om klokkenluiders te downplayen, kan men een sensatie stuk verwachten om de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik te downplayen. Deze uitspraak (1) kan in die context dan ook worden gelezen.
Ben van den Brink was zelf niet aanwezig omdat hij geen rechtstreekse uitnodiging had ontvangen van de rechtbank. Vreemd aan deze zaak is dat een kort geding een spoedeisend belang (5) dient te hebben. Enkele maanden voor het kort geding werd het geding met rechter en al aangekondigd door de advocaat (4) van de staat der Nederlanden. Bijzonder dat een rechter al maanden van te voren bekend is.
De rechtbank Noord Holland meldt op haar website (12) dat de sector kanton zittingen op woensdag plaatsvinden om 10.30 uur. Waarom heeft dit kort geding dan plaatsgevonden op een dinsdag? Of de zitting rechtsgeldig is met in ogenschouw nemende de bovenstaande punten zal moeten blijken.
Standaard wordt de rechter en griffier benoemd bij naam bij aanvang van de zitting. In deze zitting bleef dat achterwege. Bijzonder. De belangstellenden wisten dus niet wie de rechter en griffier waren.
Opvallend was dat de advocaat (4) van de staat der Nederlanden de rechter aansprak met president. Was de rechter dan de president van de rechtbank Noord Holland? Of toch de eerder genoemde jonkheer rechter die het geding zou voorzitten?
Voor de goede orde van zaken werd eerst nog gememoreerd aan de stukken die een dag voor de zitting werden ingediend. In onze optiek behoorden deze stukken tot de strategie om de beeldvorming sterker naar voren te brengen.
De advocaat van de staat der Nederlanden opende de zitting nadat hij akkoord was gegaan met het verstek van v/d Brink. Hij opende met een stuk tekst dat van den Brink geschreven had aan een topambtenaar van de inspectie jeugdzorg.
Of dit stuk bedreigingen en beledigingen bevat daar zal de rechter een oordeel over dienen te geven. Het ging in ieder geval een stuk verder dan pittig gekruid, waarop een andere klokkenluider (8) monddood gemaakt werd door een leidinggevende rechter van de rechtbank Alkmaar.
De advocaat haalde daarna een voorbeeld aan van een man die in Engeland werd beschuldigd van seksueel misbruik, en daarna door geweld het leven liet. Later bleek deze man onschuldig.
Idem haalde hij een voorbeeld naar voren van de dader van de aanslag (of false flag?(6)) met Koninginnedag enkele jaren terug. Een persoon die dezelfde naam droeg als de overleden ontving destijds bedreigingen terwijl duidelijk was dat de dader overleden was. Met deze voorbeelden wou de advocaat een beeld vormen dat de uitlatingen van v/d Brink ook bij anderen tot ongewenste acties van anderen zou kunnen leiden.
Er werd strategisch benadrukt dat van den Brink aan waanbeelden (10) zou leiden. Van den Brink zegt overigens zelf in woord en geschrift dat hij zijn beweringen kan staven met bewijsmateriaal (9). Dat bewijsmateriaal kan hij zelf niet in bezit hebben want dat is strafbaar in Nederland. Hij heeft dit dan ook op diverse plaatsen in binnen- en buitenland ondergebracht zegt hij.
Opnieuw een poging tot psychiatrisering van de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik? Gespecialiseerde personen konden dat echter in eerdere rapportages niet constateren. Fred Spijkers (11), de klokkenluider van defensie onderging hetzelfde, en werd jaren later pas gerehabiliteerd na eerst door een hel gegaan te zijn. Uiteraard destijds ook met medewerking van de mean stream media volledig afgemaakt.
De hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg hield een heel betoog over de gevolgen die medewerkers van overheidinstanties zoals jeugdzorg door de geuite dreigementen en beledigingen. Heel begrijpelijk. Maar wat als blijkt dat van den Brink het bij het rechte eind heeft? Dan komt de zaak in een heel ander perspectief te staan.
Deze hoge ambtenaar (7) heeft in het verleden gediend in de justitie organisatie onder Joris D (13) blijkt uit de beschrijving op de inspectie jeugdzorg website(7).
De Nederlandse misbruik beerput is immers geopend. Opvallend daarbij is dat cruciale zaken door doofpot commissies afgezwakt worden. Je ziet het ook bij de zaak Robert M. Waarom zijn de personen aan wie de baby’s en peuters geleverd werden voor misbruik niet duidelijk in beeld gekomen?
Daarnaast kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de eigenaar (2) van de desbetreffende kinderopvang die zelf slaapfeestjes organiseerde. Welke volwassen man, die geestelijk gezond is, organiseert er slaapfeestjes voor jonge kinderen? U mag zelf het antwoord geven.
De advocaat (3) ging ook nog in op eerdere veroordelingen van de gedaagde. Veroordelingen waar van gezegd kan worden dat er gesproken word van bewezen feiten, aangevuld met behoorlijk wat mistige zaken die volgens de niet aanwezige gedaagde en zijn vriendin niet kloppen. De rechter oordeelde daar destijds ook over.
De rechter sloot de korte zitting af met de mededeling dat hij op 30 januari aanstaande uitspraak doet. Deze uitspraak is alleen gericht op het feit dat van den Brink zijn uitingen van het Internet moet verwijderen. Er werden geen dwangsommen (8) geëist, zoals veelal in dit soort zaken wel gebruikelijk zijn.
Of er in de tussentijd nog acties tegen van den Brink ondernomen worden, strafrechtelijk is afwachten. Het zou in ieder geval prima passen in de strategie om hem het zwijgen op te leggen. Of wordt de strategie gewijzigd nu Joris D (13), jarenlang de hoogste baas bij justitie nu vervolgd wordt?
De uitgebreide gedetailleerde verklaringen over seksueel misbruik vanaf zeer jonge leeftijd van de vriendin van de gedaagde daar zwijgen wij nog over. De uitingen van de gedaagde zijn immers voortgekomen uit het constateren van seksueel misbruik van zijn dochters en vriendin toen zij daar over begonnen te vertellen. Dat dit zeer heftige emoties en reacties naar boven brengt daar kunt u vast inkomen.
Inhoudelijk zouden de feiten boven water moeten komen of de uithuis plaatsing van de kinderen van de gedaagde terecht is geweest. En dat is nu net het punt waarover na vele rechtmatige verzoeken aan instanties niet op geantwoord wordt.
Is dit één van de grootste doofpotten die Nederland kent? De toekomst zal het uitwijzen. Bij dezen doen wij een oproep aan alle overheid medewerkers verbonden aan justitie, inspectie jeugdzorg, jeugdzorg, de rechtelijke macht en de gehele politiek om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.
Om te starten met het opvragen van de documenten van Nirvana en Demi van den Brink bij het landelijk gezagsregister en gezagsregister bij alle Nederlandse rechtbanken. Er zijn namelijk verschillende versies in omloop. Bij de rechtbank Alkmaar wordt er aangegeven dat er UHP (uithuisplaatsing) is, terwijl het uitreksel van het landelijk gezagsregister en andere rechtbanken aangeven dat er alleen OTS (onder toezicht stelling) is.
Daarnaast is er nergens terug te vinden dat er indicatiebesluiten aangeleverd zijn. Deze waren conform een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank in het begin van de uithuis plaatsing verplicht om een tijdelijke UHP van drie maanden te legaliseren.
Iedere agent van justitie dient tevens na te denken of hij handelt conform de afspraken die gemaakt zijn bij de Nürnberg processen en Materieel Internationaal Strafrecht. Daarin wordt zeer duidelijk gemaakt dat “bevel is bevel” niet geldt, men heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te denken.
Dit geld dus voor iedere agent die een opdracht uitvoert om Ben van den Brink en/of Leonie Barbara Minkema wonende Hulstweg 11 te Schoorl, gemeente Bergen, Noord Holland aan te houden, of anderszins contact te leggen n.a.v. een bevel van een hoger geplaatste in de justitie organisatie.
Vandaag is immers duidelijk geworden dat de voormalige hoogste justitie ambtenaar Joris D (13), die de benoemingen verzorgde van alle belangrijke posities binnen justitie mogelijk zelf zware zedendelicten heeft begaan.
Dat zou een reden kunnen zijn dat er op leidinggevende posities binnen justitie mensen zijn benoemd die willens en wetens alles in het werk hebben gesteld om vervolging van Joris D (13) te voorkomen. Ook minister Opstelten (VVD), een oud studiegenoot van Joris D, speelt hier een opmerkelijke rol in.
Getekend,
© De ooggetuigen (dit artikel mag na goedkeuring door Ben van den Brink in ongewijzigde vorm worden overgenomen)
Bronnen:
(12) Bij kanton vinden de zittingen op vaste tijden per locatie plaats: Locatie Alkmaar: woensdag, 10.30 uur. http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Zittingsroosters/Pages/default.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *