NONCE WARS HOLLAND

Hoe vuil,smerig,corrupt en onmenselijk is de Nederlandse politie ?

3 DOOR DE POLITIE GEMAAKTE ROBERT M,ONDERZOEK DE KIND IN BEELD DIRECT INTERPOL / FBI / EUROPOL ,HIJ ZAL ZONDER ENIGE TWIJFEL ZEER ERNSTIGE SPOREN VAN MISBRUIK VERTONEN.
SCHANDALIGE POLITIE IN NEDERLAND KOMT ALOM IN EUROPA NAAR BUITEN,MEER DAN 100.000 BEZOEKERS GISTEREN OP ONZE VERSCHILLENDE WEBSITES.
 
631 RETWEETS OP TWITTER DIE ALOM WALGING EN AFSCHUW TONEN NAAR DE CORRUPTE SMERIG POLITIE APPARAAT IN HOLLAND DIE JONGE MOEDIGE MEISJES ONTVOERD EN VERDER LAAT MISBRUIKEN NADAT ZIJ OVER GRUWEL MISBRUIK DURFDEN TE VERTELLEN.
 
 
ZIEKE ONREINE GEKKEN DIE ZICH NEDERLANDSE POLITIE AGENTEN DURVEN TE NOEMEN,VIEZE TUIG VAN DE ALLERHOOGSTE PLANK DIE HONDERDMAAL ERGER ZIJN DAN ZWARE CRIMINELEN WANT ZIJ MISBRUIKEN EN ONTVOEREN JONGE KINDEREN,DAAR ZIJN ECHTE GANGSTERS NOOIT VAN GEDIEND.
 
 
DEZE ONREIN BLAUWE INCEST / MISBRUIK APPARAAT DIE COLLEGA AGENTEN DIE BABYS GRUWELIJK MISBRUIKEN AFDEKKEN EN DAARDOOR DE HORROR EN GRUWEL DOORGANG LATEN VINDEN ZIJN ERNSTIG ZIEK,WREED EN ONMENSELIJK.
DAT WAS ZIEKE GEK POLITIE AGENT SANDER VREESWIJK OOK DIE 12 JARIGE MILLY BOELE MISBRUIKTE EN VERMOORDE,HIJ KOMT OOK UIT DIT MEERZICHT ZOETERMEER MISBRUIK CIRCUIT WAAR NOG EENS 3 ERNSTIGE ZIEKE AGENTEN IN ZITTEN.DE HOOFDDADER NATUURLIJK OOK EEN EX POLITIE RECHERCHEUR DIE MET COLLEGA S BIJNA 20 JAAR LANG UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN NAAR OOSTBLOK LANDEN NEEMT ZOALS KROATIE EN DE CZECH REPUBLIEK.      
  

 

Finale doorbraak in de zaak van de kinderen van Ben van den Brink en Leonie Minkema ,Demi en Nirvana van den Brink uit Schoorl Noord-Holland.

 

Ontvoerd in een totaal illegale schijn uit huis plaatsing met politie agenten die zich als gezinsvoogd voor doen en gebruik makend van een verzonnen naam.

 

Ook nogmaals een politie agente die zich gebruik makende van een verzonnen naam zich voor doet als onderzoeker van de RvdK.

 

Een toen in functie zijnde politie rechercheur Anton Wijers die valse schijn aangiftes tegen mij deed (2 nov 2011) terwijl hij op dat moment illegaal Demi en Nirvana in zijn huis had.

 

Politie agenten die corrupt ,smerig en pedo zijn en onze dochters Demi en Nirvana puur in gijzeling hebben genomen,dan nog het ander politie gruwel feit dat Sander Vreeswijk ,politie agent die 12 jarige Milly Boele misbruikte en vermoorde komt ook uit dit Meerzicht Zoetermeer misbruik circuit.  

 
 
 
 
 
 

Doof-beerput definitief niet meer te sluiten,

 

Eindelijk is het dan zover. De doof-beerput van de Nederlandse kinderhandel in en rond Alkmaar en natuurlijk door het gehele land is vanaf nu definitief niet meer te sluiten. Daarbij betrokken acterende handelaren zoals een grote hoeveelheid rechters, advocaten, gezinsvoogden, BJZ, politiemensen en waarschijnlijk nog vele anderen tot in het politieke Haagse Circus en het Ministerie van Justitie aan toe, hangen definitief. De kogel is door de kerk, het ultieme bewijs van de grootste smerige doofpot, betreffende corruptie, belangenverstrengeling, kinderhandel en georganiseerd kindermisbruik zal hierna worden geleverd.
Op maandag 3 september zijn Ben van den Brink, zijn partner Leonie Minkema en ik naar de Rechtbank Amsterdam gegaan. In deze rechtbank is het officieel landelijke gezagsregister gevestigd. Ben van den Brink heeft daar om een uittreksel gevraagd van het gezag betreffende de beide kinderen. Uit dit uitreksel komen zeer onthullende en schokkende zaken naar voren. Het eerste onthullende feit is, dat beide ouders officieel als gezagsdragend staan vermeld.
De bom onder alle familierechtszittingen betreffende Nirvana en Demi van den Brink, net als onder de direct daarmee samenhangende strafzaken tegen Ben van den Brink, wordt gelegd door de vermelding op het uittreksel van het aantal zittingen die er in deze zaak zijn geweest. Volgens de corrupte leugenachtige gezinsvoogd J. B. zou het bij de laatste ztting van 20 september 2011, die niet in het uittreksel staat vermeld, gegaan zijn om zowel een OTS als een UHP. De ook niet vermelde handjeklapbijeenkomst tussen J. B. en een kinderrechter op 19 oktober 2011, zou een ontheffing uit het ouderlijk gezag van Leonie betreffen. Deze J. B. zou per direct opgepakt moeten worden en voor jaren achter de tralies moeten verdwijnen, wegens valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij een criminele terroristische kinderen verhandelende organisatie. Een detail van zijn leugenachtige brief toon ik nogmaals hieronder.
 

 
Het landelijk gezagsregister is het enige officiële gezagsregister. Daar valt dus niet om heen te komen. Alles dat als reactie door de kinderhandelaren op het hieronder weergeven uittreksel zal worden gegeven, zal bij voorbaat als leugen, bedrog en misleiding aan te merken zijn. En een ieder die zich van dergelijke leugens, bedrog en misleiding bedient zal ook direct opgepakt en opgesloten moeten worden, wegens het in stand houden van kinderhandel en georganiseerd kindermisbruik.
 


 
Alleen OTS

Uit bovenstaande uittreksels blijkt dus ook overduidelijk dat het bij beide kinderen alleen om een OTS ging, een Onder Toezicht van de Raad van de Kinderbescherming (OT RK). Verder moge dus klip en klaar duidelijk zijn dat de laatste officiële zitting in deze alleen een OTS betreffende zaak op 8 september 2010 heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt J. B. als een smerige leugenaar en kinderhandelaar weggezet. Tevens kunnen hij, zijn voorganger R. H. en alle betrokken rechters, advocaten en iedereen die deze zaak in de doofpot heeft helpen houden, nu vervolgd gaan worden wegens het plegen van strafbare feiten, zoals het onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag, het afdekken en in de doofpot helpen houden van georganiseerd seksueel misbruik van kinderen.
Jullie kinderen zijn goud waard
Het meest bizarre is, dat de ´pleegmoeder´ van het gezinshuis waar Nirvana en Demi van den Brink verblijven, tegen de moeder Leonie Minkema gezegd heeft, dat de kinderen inderdaad alleen onder toezicht waren gesteld. Tevens wist zij Leonie te melden dat haar kinderen goud waard zijn. Hoeveel duidelijker moet het nog zijn, dat hier twee kinderen op criminele wijze bij hun ouders zijn weggehaald, in een pedofielenetwerk getrokken zijn en dat ambtenaren in dienst van de overheid, dus in dienst van het onrechtmatig op de troon zittende staatshofd Bea, op grote schaal betrokken zijn bij deze kinderhandel.
Het meest schrijnende is echter te bedenken dat wij hier slechts over twee kinderen berichten, die de mazzel hebben dat zij een paar ouders hebben die werkelijk tot het uiterste strijden om de aan hen ontroofde kinderen weer thuis te krijgen. Naast deze twee kinderen zijn er nog duizenden andere kinderen die aan hun ouders ontroofd zijn, of zullen gaan worden.
Deze onmenselijke en vooral walgelijke beerput is met geen leger meer dicht te krijgen. Hierboven staat het ultieme bewijs van de enorme corruptie binnen de ´Jeugdbescherming´ en de daarmee verbonden rechtspraak. De figuurlijke koppen zullen gaan rollen, de verantwoordelijken zullen hun verdiende loon niet meer kunnen ontlopen. Als deze zaken breeduit bekend gaan worden, dan zal er een orkaan van verontwaardiging in het kinderhandelland Nederland losbarsten. Ik sta niet in voor hetgeen die orkaan zal gaan bewerkstelligen.
Feit blijft dat deze kinderhandel moet stoppen en de betrokken verantwoordelijken levenslang moeten worden opgesloten, het liefst ver hier vandaan op een onbewoond eiland.
In de brief hieronder zet Ben van den Brink een aantal zaken nog even op een rijtje:
 


 
De ondergang
Zonder al te veel poeha, durf ik hier te zeggen dat deze zaak rond de kinderen van Ben van den Brink en Leonie Minkema de opmaat is geweest tot de onthulling van de grootste en meest schandalige corruptie binnen justitieel Nederland.

 
De gevolgen zullen enorm zijn. De rechterlijke macht en de kinderhandelorganisatie Jeugdzorg zullen definitief al hun geloofwaardigheid verliezen, hetgeen hun totale ondergang zal betekenen. De illusie dat het met ingang van 1 januari 2013 allemaal veel beter gaat worden,  daar dan de transitie van Jeugdzorg van de provinciale naar de gemeentelijke overheid haar beslag zal hebben moeten krijgen, zal een nieuwe feitelijke misleidende leugen blijken te zijn. Want zolang de verantwoordelijken binnen Jeugdzorg, de rechterlijke macht, politie en advocatuur voor deze kinderhandel niet uit hun functies zijn gezet en opgesloten, zal er niets maar dan ook helemaal niets veranderen.
Jeugdzorg presenteert naar de gemeentelijke overheden al een leugenachtig imago, waarin zij zich natuurlijk van haar beste kant laat zien. De niet aflatende stroom van geopenbaarde misstanden en onthullingen binnen de jeugdhulpverlening spreekt boekdelen. Er moet radicaal de bezem door en een ieder die betrokken is bij onzorgvuldig handelen en in het ergste geval betrokkenheid bij kinderontvoering en het afdekken van georganiseerd seksueel misbruik van kinderen, dient daarvoor een passende en rechtvaardige straf te krijgen.
Wanneer wij een meer humane en meer sociale leefomgeving willen scheppen voor kinderen, die immers de toekomst hebben, dan behoren de hierboven onthulde wantoestanden per direct beëindigd te worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo albums van smerig ziek politie / RvdK misbruik circuit in Meerzicht Zoetermeer,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposure of this Dutch police kidnap / abuse of Demi and Nirvana van den Brink taking place all over Europe,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *