HOLLIE GREIG JUSTICE NONCE WARS HOLLAND

26.000 Zandvoort Files recovered through Warburg Securities,London

06-08-2014 01:35
26.000 Zandvoort Files recovered through Warburg Securities,London
 
MORE THAN 26.000 IMAGES AND FILMS THAT THE PUBLIC NEED TO KNOW HAPPENS
TO MANY TAKEN INTO CARE CHILDREN, IS AT THIS MOMENT TAKING PLACE,ALL OF 
THE KINGS AND QUEENS OF THE WORLD HAVE NO CHANCE TO STOP IT.
 
What i dont like what so ever is that more than 18 months ago ,i told Marcel Vervloesem and
the Werkgroep Morkhoven that thousands of Zandvoort Files horrific images were of TAKEN 
INTO CARE CHILDREN staying at the O.C.K Het Spalier kindertehuis.
 
All so did i inform them that the old holiday houses (bunkers) on the KOSTVERLORENPARK behind the childrens horror home were used as film studios making the horrific Zandvoort 
Files images and films.
 
The Werkgroep Morkhoven did an appeal to people who had been in the O.C.K Het Spalier in
the years 1995 / 1996/ 1997/1998/1999 to send them foto s of them or there children so that
they could check them with the Zandvoort File images.
This was placed under articles written by me together with an appeal for people to contact
the Werkgroep Morkhoven if there children were taken into care by DUTCH BUREAU CHILD
CARE / CHILD PROTECTION IN ALKMAAR..
 
I personally  let 10 different families send Marcel Vervloesem and the Werkgroep Morkhoven 
foto s of them or there children taken into care to be checked with images in the Zandvoort 
Files .
The Werkgroep Morkhoven or Marcel Vervloesem did not contact any one of these people who 
put there trust in them,now by other harder directer means, THE WHOLE DUTCH SATANIC CHILD CARE HORRIFIC ABUSE AND NAZI TRAUMA BASED  MIND CONTROLE  IS TAKEN OUT OF ORDER.and victims wil be wanting to drink their blood .
 
CONFIRMED,bij a father in Croatia that one of the most horrific images is that of his baby 
daughter stil very very young and  receiving  electro shock  horrific abuse,seen with wires 
hanging out of her vagina and anus.His wife since died of hart break and other injuries,his 
horrific abused dochter years later stil in hands of Vile Dutch Police/Child care in Holland 
who like me they tried to kill him to keep the horror covered up.
The Croatian  government has received the images and many many more ,there president 
wil not fuck about with  Dutch sick filth inflicting such horror on human beings,
 
There not alone a Russian lady living in Amsterdam who 2 children are in the horror images 
and in human for a parent to look at ,hands over the horror images of her children being abused
in a vile satanic in human manner to the Russian Embassy in Amsterdam.Both children  sick as rats who fuck each other.
 
Then Republic of Joegoslavia again confirmation of there child  in hands
of Vile Dutch Police/Child care in Holland being abused in sick satanic manner that makes
your blood boil.Again the images being handed over to Republic of Joegoslavia officials who
wil come heavy and hard on sick Dutch government in Holland that kept this horrific in human 
satanic abuse on going and covered up for years .
The Joegoslavia hardcore mafia family have all so made a direct deal with my partner and me
to collect compensation running into millions for the Horror 5 years kidnap and abuse our daughters Demi and Nirvana have been exposed to ,at this moment family members and friends
in Amsterdam ,Den Haag and Brussels being informed of coming action.
 
Two other cases confirmed ,they want to see blood and have chosen to distribute images to make the public go crazy at Dutch sick child care offices which i have permission to name which officies they are,ALKMAAR AND AMSTERDAM BJZ OFFICES .
Images allready being handed over to Interpol ,F.B.I ,Met Police U.K,LE SOIR FRENCH NEWS
PAPER,and Marie Le Pen in Marseile France ,Reuters Germany and several other News agencies.
Our English lawyer has promised to put this about in the U.K media and allready tv program straight on top of this.
 
Hundreds of images made were i said more than two years ago in the KOSTVERLOREN PARK
in Zandvoort ,holiday bunkers were people from all over the world came and stil cone to fuck young children in horrific manner.
 
Hundreds of TAKEN INTO CARE CHILDREN BY STICHTING BUREAU JEUGDZORG DIRTY VILE 
SICK ABUSE TEAM ALKMAAR and the corrupt vile child judge W.C.Oosterbroek involved in the 
kidnap of our daughters Demi and Nirvana van den Brink.
Again like i told Marcel Vervloesem and the Werkgroep Morkhoven images and sick filth was 
produced WITH TAKEN INTO CARE CHILDREN in the childrens home O.C.K Het Spalier in Zandvoort ,was Dr Plantingshuis,was AMSTERDAMSE VAKANTIE KOLONIE one of 80 child care
homes started straight after the war when NAZI TRAUMA BASED MIND CONTROLE was perfected by JOSEF MENGELE .
 
Other images have being produced in the gym of the O.C.K Het Spalier childrens home in Zandvoort were the big momkey in the corner and big skippy ball were easy to reconise in the the filth inages,allso the holiday homes om the centre parcs Zandvoort site,the Golf club images were also easy to reconise.
Who suddenly appears in images the SHIT JUDGE OF AMSTERDAM INVOLVED IN THE ILLEGAL ZITTINGS AGAINST ME,he lives next door nearly to the childrens home.
Another secret exposed some children are Lawyers / Judges CHILDREN BORN OUT OF INCEST.
 
Last for now ,many images of sick filth satanic abuse ON TAKEN INTO CARE CHILDREN was 
produced  in the weekends by childrens home workers WHO HAD WEEKEND SLEEPING PARTYS
AND TOOK A TAKEN INTO CARE CHILD HOME EVERY WEEKEND FOR DECADES.
EXACTLY THE SAME AS IN THE ROBERT M HORRIFIC  ABUSE CASE IN AMSTERDAM,
again i told Marcel Vervloesem and the Werkgroep Morkhoven that one of the O..C.K Het Spalier
care workers used to work together with him in the child day care centres in Amsterdam.
 
 
I got a 50.000 euros litigation fine in a TOTALY CORRUPT ILLEGAL COURT ZITTING IN THE COURT OF ALKMAAR ,fucked over for telling and exposing filth animals who commit horror on
young scared to death children .The court by illegal corrupt means force you to stop exposing 
horror and trying to save young children by imposing massief illegal finds on you,I TOLD THEM TO GET FUCKED THEN and now tell them to get my daughters Demi and Nirvana REAL QUICKLY BACK TO MUM AND DAD IN SCHOORL NOORD-HOLLAND ,and give me the money back allready paid to the court.
Do i have to send Joegoslavians to the sick corrupt judge to get my money back and who played the mayor role in loads of corruption against my family ,HIS BOUTIEK IN HAARLEM IS CALLED 
BEST KEPT SECRETS ,not any more friends of mine have been bad boys and supplying facts about DIRTY FILTY CORRUPT JUDGE SCHOTMAN, TAKE NOTE CODE,A.H ,ADOLF HITLER!! 
  
   
       
 
 
 
29. Oktober 2012. Er is contact met Prof. Dr. Onno van der Hart verbonden aan de Universiteit Utrecht, therapeut en hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering. Hij volgt deze zaak op de voet en geeft zijn steunbetuiging aan de familie van den Brink en andere families hierin betrokken.
30. Oktober 2012. Stichting Alternatief beraad heeft contact gezocht met het Burgerministerie voor Kinderbescherming en hun medewerking toegezegd. Het Alternatief Beraad wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van (satanisch) ritueel misbruik. De groep is al sinds de jaren negentig actief. http://www.alternatiefberaad.nl/
De ontwikkelingen in deze zaak zijn gaande en worden regelmatig ge-update.
——————–
Vier rechtbanken rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met alle officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. GEEN MENS IN NEDERLAND DIE WAT DOET!
Het is een dieptrieste situatie rond de kinderen. De mechanismen binnen bureau jeugdzorg, justitie, en alle mechanismen er omheen bieden geen hulp en oplossing en lijken eerder een bedreiging voor ons welzijn. Het gaat hier om kindermisbruik en erger door ‘’gestoorde mensen’’, te vinden in allerlei families en beroepsgroepen tot de rechterlijke macht aan toe.
Wie herinnert zich nog de incest zaak uit Epe, waar meer dan 200 mensen bij betrokken waren. Dit kon naar buiten komen omdat het slachtoffer het dossier openbaar maakte. De zaak in Oude Pekela, waar twee huisartsen zich sterk maakten om satanisch ritueel misbruik aan te tonen. Deze mensen zijn kapot gemaakt om hen de mond te snoeren. Terwijl ze in de USA als experts naam hebben gemaakt en veel slachtoffers hebben kunnen helpen.
De Helderse incest- en ontuchtaffaire, waar een 12-jarig meisje alle kenmerken had van satanisch ritueel misbruik. Waar nergens een uitspraak van de rechtbank is te vinden in het landelijk gezagsregister, maar die er wel had moeten zijn op 2 juli 1996. Toevallig ook weer de rechtbank in Alkmaar waar de uitspraak had plaats moeten vinden. Het meisje van Nulde, een nichtje van Mellony van Hemert, die het boek schreef ‘Mijn familie, wat geheim moest blijven in de zaak Nulde’. Waarom mocht dat boek niet worden uitgegeven en is Mellony volkomen belachelijk gemaakt in de pers? De Zandvoortzaak waar Marcel Vervloesem gedegen onderzoek naar heeft gedaan. Bewijzen had van hooggeplaatste figuren op beeld en geluid etc. Hij werd 4 jaar opgeborgen en zijn bewijslast werd aangemerkt als bezit van kinderporno, is in beslaggenomen door justitie en nooit openbaar gemaakt. Het zijn te veel voorbeelden.
Het is tijd dat het fenomeen satanisch ritueel misbruik erkend en belicht wordt. Dat slachtoffers van families die van generatie op generatie, gruwelijk geweld ondergaan en daardoor meerdere persoonlijkheden ontwikkelen die gestuurd worden door een satanische cult, erkenning krijgen. Een therapeutische begeleiding door professionals krijgen, die weten hoe ze deze mensen kunnen verlossen uit hun misère. Dat kan alleen als wij onze ogen hiervoor durven te openen (zie punt 8). En de mensen die dit afschermen in de schijnwerpers te zetten.
Laten wij nu in Nederland het onrecht bij de wortels aan pakken om alle kinderen die in deze situatie verkeren een toekomst te geven.
Ingrid van der Kleijn
—————————
Gerelateerde informatie:
DE HELDERSE INCEST-EN ONTUCHTAFFAIRE
De ontuchtaffaire rond een nu 12 jarig meisje heeft alle kenmerken van grootschalig ritueel misbruik. Dat zegt een van de advocaten (…) Een van de advocaten haalt uit de dossiers dat het meisje ‘letterlijk en figuurlijk is blootgesteld aan familieleden, kennissen en buren’. De verdediger: ‘ik maak uit het dossier op dat het om rituelen is gegaan. Er is sprake van dat er maskers worden gedragen; ik lees over beschilderingen.Tijdens de bijeenkomsten heeft het kind allerlei seksuele handelingen moeten verrichten, er is zelfs een hond in het spel geweest’(…) De advocaat zegt naar buiten te treden omdat de bevolking er bij grote misdrijven recht op heeft te weten wat zich heeft afgespeeld.
Deze info had men ons mede moeten delen destijds maar werd ons gewoon onthouden – en dat is waarvan we nu dus de vruchten plukken..
 
 
Kinderhuis Arensoog, bij het post kantoor gelegen,
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *