DUTCH NONCE WARS

centraal staan

Demi en Nirvana van den Brink: psychische en emotionele foltering

Image
Beste X,
Ik wens toch enkele randopmerkingen te maken bij je antwoord.
Het was niet mijn bedoeling om ‘allerlei informatie opvragen zonder de toestemming van Ben en Leonie’. Dat vind ik nogal beschuldigend gesteld.

Zoals ik de heer Kempenaar, teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar, mededeelde, was zijn email van 15 maart 2013, gericht aan ‘Geachte heren’, helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik hem nogmaals een kopie zond.
Ik wil er ook nog aan toevoegen dat ik door Ben van den Brink gecontacteerd ben geweest en dat ik met mijn schrijven aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht, wat meer klaarheid hoopte te krijgen in zijn zaak.  Daar is dus niets verkeerd aan.
Het is alleen jammer dat er niet meer burgers zijn die zich openlijk vragen stellen over een zaak die niet alleen Ben en Leonie aanbelangt maar die in het belang is van alle ouders die om de één of andere reden hun kind(eren) niet meer mogen zien, wat een echte psychische en emotionele foltering kan zijn.
Vandaar ook dat ik VVD-kamerlid Beckers terzake heb geschreven alhoewel dit misschien niet metéén de meest aangewezen politicus in dergelijke zaken is.
Het zou onjuist zijn om deze zaak enkel tot een ‘individuele’ en een ‘juridische kwestie’ te herleiden.
Je hebt gelijk door naar schriftelijke bewijzen te vragen inzake het vermeende sexuele misbruik van de kinderen Demi en Nirvana van den Brink die blijkbaar allebei de naam van hun vader dragen. Maar je vraag om ‘te bewijzen dat het niet de eigen ouders zijn geweest’, komt een beetje vreemd over.
Je hebt ook gelijk door te stellen dat Leonie het rapport inzake de traumatisering van de kinderen, waarvan sprake in het vonnis, moet opvragen.
Ik lees dat men op 19-10-2011 het ouderlijke gezag aan Leonie ontnomen heeft en dat de uithuisplaatsing in 2009 ‘daarom rechtmatig lijkt’. Het valt mij op dat er eerst tot een uithuisplaatsing van de kinderen werd beslist en dat men pas nadien het ouderlijke gezag aan Leonie heeft ontnomen.Je schrijft dat Ben ‘nimmer ouderlijk gezag heeft gehad’ en je voegt eraan toe: ‘Strikt gezien is dit de schuld van Ben en ook van mijzelf’.
Je schrijft verder dat Ben, na de geboorte, gedeeld ouderlijk gezag had kunnen aanvragen maar dat hij dat vergeten is of niet gedaan heeft.  Daar wist ik niets van. Je bent dus op de één of de andere manier ook zelf betrokken partij in deze zaak ?
Je voorstel om een nieuwe rechtszaak aan te spannen waarin Ben verzoekt om een wijziging van het gezag op basis van nieuwe feiten en omstandigheden aan te vragen bij de rechtbank, en bepaalde wettelijke regels te volgen, lijkt mij aannemelijk.
Je zegt dat je enkel via de legale structuren strijdt en dat ons ‘democratisch systeem’ helaas via wetswijzigingen werkt.
Hopelijk is dat geen oproep om geen aktie meer te voeren indien ons ‘democratisch systeem’ op belangrijke punten in gebreke zou blijven.
Wat het aktievoeren betreft: De Vlaamse Groenen organiseerden, voor dat ze als politieke partij miljoenensubsidies ontvingen van de Belgische Staat, regelmatig aktie om politieke druk op de regering uit te oefenenen en bepaalde wetswijzigingen tot stand te brengen. Akties waren toen nog legaal in die tijd.
Tot zover mijn standpunt en dat van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake.
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association ‘Werkgroep Morkhoven’ which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le ‘Werkgroep Morkhoven’, un groupe d’action qui a révélé le réseau pornographique d’enfants ‘Zandvoort’ (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j’ai été vraiment choqué par la façon dont l’Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ——- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *