DUTCH COURAGE

In Meerzicht Zoetermeer gaande

Welkom op deze website

LEONIE B MINKEMA,(de moeder) HEEFT NOG STEEDS HET VOLLEDIG GEZAG OVER DEMI EN NIRVANA VAN DEN BRINK,

De GESEL Jeugdzorg

De boodschapper van de gesel jeugdzorg

Hoe jeugdzorg een gezin volledig terroriseert

leave a comment »

Ben van den Brink 19 februari 18:51

Verspreid ,sla op en meld dit aub / Inzake Demi en Nirvana van den Brink
February 13, 2014
LEONIE B MINKEMA,(de moeder) HEEFT NOG STEEDS HET VOLLEDIG GEZAG OVER DEMI
EN NIRVANA VAN DEN BRINK,
Dhr Kempenaar van de raad in Alkmaar werkte mee aan deze illegale ontvoering
van Demi en Nirvana van den Brink door 3 verschillende dossiers aan te maken
met verschillende namen(alle 3 weten wij inmiddels).Andere mensen bij raad moeten
hierover op diverse wijze worden ingelicht ,ook in verschillende steden.
Dhr Tiesen van de raad in Alkmaar weigerde hier aan mee te werken en weigerde
zelfs bij de politie aangifte tegen mij te doen,met hem moet rechtstreeks contact
gelegd worden.
DE ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009 IN DE ONRECHTBANK ALKMAAR EN MET DE TOTAAL
CORRUPTE KINDERRECHTER W.C.OOSTERBROEK KOMT GEEN EENS VOOR IN DE RECHTBANK
ALKMAAR BESTAND OF HET UITTREKSEL GEZAG REGISTER.
DAAROM HIELD ZIJ DE ZITTING UIT DE WEG IN EEN KLEIN ADVOCATEN SPREEKKAMER
VAN DE RECHTBANK ALKMAAR,EERDERE ZITTING VAN 23 SEPT 2009 OOK UIT DE WEG EN
STIEKEM GEHOUDEN BENEDEN IN HET CELLEN COMPLEX VAN DE RECHTBANK ALKMAAR.
Ontheffing
Als ouders niet in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen, bepaalt de rechter dat een ander voor onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. Meestal is dat BJZ. Deze organisatie oefent in dat geval de voogdij over het kind uit. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. De ouders hebben dan officieel niets meer over het kind te vertellen, maar blijven wel zo veel mogelijk bij hem betrokken. De rechter kan de ontheffing niet uitspreken als de ouders zich hiertegen verzetten, maar de wet kent enkele uitzonderingen op dit principe. Dan is sprake van een ‘gedwongen ontheffing’.
Wij hebben ons verzet tegen Ontheffing,
Wij hebben geen raad onderzoeker op geen enkele wijze gesproken aangezien
het een politie vrouw was die zich voor RvdK onderzoeker uit af,
Wij hebben geen enkele vragen van de raad beantwoord,
Wij hebben geen toestemming verstrekt aan de raad om met derden in gesprek
te gaan,
Er is dus geen enkele rapport of raad onderzoek geweest inzake Demi Jane van den Brink,
geboren 18-05-2004,
Er is dus geen enkele rapport of raad onderzoek geweest inzake Nirvana Selina van den Brink,
geboren 21-01-1998,
DE NEDERLANDSE PEDOLITIE,TOT HUN NEK BETROKKEN IN ONTVOERING
EN GRUWEL RITUEEL MISBRUIK VAN DEMI EN NIRVANA VAN DEN BRINK

De Satanische Wereld van Jeugdzorg

Jeugdbeschermer,Bureau Jeugdzorg Alkmaar,   
René Hartog, was zelf ook 3 weken in Zuid-Afrika gelijk nadat hij Demi en Nirvana ontvoerde!!
Hij had voor 21 okt 2009 geldige indicatie besluiten voor de spoed 24 uur s uit huis plaatsing
van Demi en Nirvana van den Brink bij de griffier van de rechtbank Alkmaar moeten afleveren,
het gebeurde niet en verviel zelfs de corrupte  beschikking van 23 sept 2009.
Deze zitting hield kinderontvoerder W.C.Oosterbroek beneden in het cellencomplex van de 
rechtbank Alkmaar ,uit de weg aangezien een eerdere verzoek voor een spoed uit huis plaatsing
werd afgewezen ,natuurlijk krijg je dan geen stukken daarover en gaat men corrupt verder.
Nadat de illegale beschikking van 23 sept 2009 zelfs kwam ter vervallen ging kinderrechter W.C.Oosterbroek
verder op de weg van ontvoering van kinderen en corruptie door een totaal corrupte zitting op 15 dec 2009
in de rechtbank Alkmaar te houden,deze hield zij uit de weg weer in een piepklein advocaten spreek kamertje.
Hierin verlengde zij de illegale uit huis plaatsing van Demi en Nirvana van den Brink binnen twee tellen met
9 maanden ,natuurlijk dient vervolgens daar een aantekening van gemaakt te worden in het gezagsregister 
door de griffier van de rechtbank Alkmaar ,het gebeurde niet ,geen enkele aantekening of vermelding van deze 
op 15 dec 2009 zitting is in het register of rechtbank bestand vermeld.
Intussen zijn Demi en Nirvana illegaal op DE TERP in Zandvoort ,worden daar misbruikt terwijl ik onder een vals 
aangemaakte naam BRINK opgezet door de politie illegaal 6 maanden in hechtenis zat ,geen toeval dat de 
directeur van het O.C.K het Spalier ook een corrupte kort geding tegen mij voerde in de rechtbank Alkmaar om
 de ontvoering en misbruik af te dekken..Deze shit directeur van het O.C.K het Spalier in Zandvoort deed ook nog
eens een illegale valse aangifte tegen mij ,opgenomen door een aspirant lid van de politie ,enkel maakte deze 
vieze Van Voorden (directeur) daarin grote fouten door te verklaren DAT DE DOCHTERS VAN BEN VAN DEN 
BRINK IN FEB 2010 op het O.C.K het Spalier waren geplaatst terwijl dat in sept 2009 was ,3 maanden eerder en
totaal illegaal zonder geldige  machtiging U.H.P of geldige indicatie besluiten.
Geen toeval ook dat Van Voorden directeur van het O.C.K het Spalier in Zandvoort ook bestuur lid is van de 
politie klachtencommissie Kennemerland , zijn partner in corruptie en ontvoering van Demi en Nirvana
kinderrechter W.C.Oosterbroek  is ook lid bestuur politie klachtencommissie Kennemerland.
Heel recent zijn alle stukken inzake Van Voorden overgedragen aan leden van de raad van bestuur van
Het O.C.K het Spalier en dient men met spoed afstand van deze corrupte kinderen ontvoerder te nemen
before the shit hits the fan ,maandenlang hebben wij hem zitten onderzoeken en gaat heel veel naar buiten komen
over Van Voorden.       .    
   
23 September, belangrijke Occulte Dag, Herfst Equinox, UHP onze dochters 23 Sept 2009!!!
Geen toeval de andere corrupte jeugdbeschermer hierin betrokken teamleider van  Bureau Jeugdzorg Alkmaar
Michel Hes  is ook op deze datum geboren 23 sept .
Satanisch ,altijd twee ,deze Michel Hes is teamleider op twee Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 
kantoren tegelijk tijd ,TEAMLEIDER HOORN EN ALKMAAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *